Saturday, October 7, 2017

Ngành thứ - Cụ Ngô Công Phúc Thanh

(Đang soạn)

CÀNH THỨ HAI
Cụ Ngô Công  tự Phúc Thanh
Con cụ cao tổ Ngô Khắc Tẫn

Đời thứ 8. Cụ Ngô Công, tự Phúc Thanh (thường gọi cụ Lý đồ), mất ngày 7/4, mộ để đồng Mố.
Cụ sinh sống ở thôn Hà Nội, sau chuyển về soi Đành thôn Đa Hội khai phá bãi bồi.
Cụ bà 1. Trần Thị Hiệu Diệu Đoan, sinh quán thôn Soi Cốc huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Mất 23/10, mộ để đồng Mố.
Cụ bà 2. Trần Thị Hiều Từ Mẫn, cụ sinh quán thôn Xuân Vinh Bạch Đoài. Mất 28/5 mộ để đồng Mố.
Các cụ sinh 3 con trai, 3 con gái.
9.1 Cụ Ngô Văn Tích
9.2 Cụ Ngô Văn Phúc
9.3 Cụ Ngô Thị Thùa
9.4 Cụ Ngô Thị Vân
9.5 Cụ Ngô Thị Cúc
9.6 Cụ Ngô Thị Mai
9.7 Cụ Ngô Trúc Uẩn
CHI MỘT
Cụ Ngô Văn Tích
Con trưởng cụ Ngô Công tự Phúc Thanh

Đời thứ 9. Cụ Ngô Văn Tích, Tự Phúc Kim; thường gọi cụ Chánh Tích.  Cụ làm Chánh tổng Gia cát, Mất 24/8, (thọ 49 tuổi); mộ để Đồng Mố. 
Cụ bà Trần Thị Trá, Hiệu Diệu Thục, sinh quán thôn Soi Cốc huyện Phổ Yên; mất 15/1, mộ để Đồng Mố.
Hai cụ sinh được các con:
10.1 Ngô Thị Cóc
10.2 Ngô Thị Chén
10.3 Ngô Thị Be
10.4 Ngô văn Ấm
10.5 Ngô Văn Lẫm
10.6 Ngô Thế Bình
NHÁNH TRƯỞNG
Cụ Ngô Văn Ấm, con Cụ Ngô Văn Tích

Đời thứ 10. Cụ Ngô Văn Ầm, Con cụ Ngô Văn Tích. Mất ngày 19/4 Mộ để Đồng Mố.
Cụ đỗ Thành Chung, làm lý trưởng thô Đa Hội, tổng Gia Cát; từ 1948 - 1953 làm Phó Chủ tịch UB hành chính xã Đại Thành?.
Cụ bà Trần Thị Luận, mất ngày 16/2 mộ để Đồng Mố.
Hai cụ sinh được 1 con trai 7 con gái:
11.1 Ngô Thị Chắt
11.2 Ngô Thị Nhỡ
11.3 Ngô Thị Ba
11.4 Ngô Thị Bốn
11.5Ngô Thị Năm
11.6 Ngô Thị Hoàn
11.7 Ngô Quang Toản
11.8 Ngô Thị Êm
Đời thứ 11. Ông Ngô Quang Toản, con cụ Ngô Văn Ấm
Sinh năm 1949, Tổt nghiệp đại học sư phạm, làm giáo viên trường Trung cấp sư phạm Bắc Giang, từ 1973-1981 làm giáo viên trường cấp 3 Hiệp Hoà; Từ 1981-1989 Trưởng phòng giáo dục huyện Hiệp Hoà; 1990-1997 Phó chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà; từ 1997-2000, Phó giám đốc Sở văn hoá thể thao du lịch tỉnh Bắc Giang. Từ 2000 đến 2007 Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bắc Giang; từ 2007-2009 Giám đốc Sở Văn hoá thể thao du lịch tỉnh Bắc Giang.
Bà Hoàng Thị Sơn, sinh 1950, sinh quán thôn Đa Hội.
Hiện ông bà ở Khu II xá Đức Thắng huyện Hiệp Hoà.
Ông bà sinh được 3 con trai cà 1 con gái:
12.1 Ngô Tiến Dũng
12.2 Ngô Quang Việt Trung
12.3 Ngô Quang Hiếu
12.4 Ngô Thị Hằng, sinh 1982, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhạc họ Bắc Giang, giáo viên trường cấp 1 Xã Hoàng An huyệnHiệpHoà.
Đời thứ 12. ông Ngô Tiến Dũng, con ông Ngô Quang Toản.
Sinh năm 1973, tốt nghiệp đại học địa chính, công tác tại huyện đoàn huyện Hiệp Hoà, Bí thư huyện đoàn.
Bà Vũ Thị Huyền, sinh 1975, sinh quán Hưng Thịnh Hiệp Hoà; tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, giáo viên trường cấp 1 Đức Thắng huyện Hiệp hoà.
Hai ông bà có 2 con:
13. 1 Ngô Tiến Đức sinh năm 1997.
Đời thứ 12. ông Ngô Việt Trung, con ông Ngô Quang Toản.
Sinh năm 1976, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, kỹ sư công nghệ thong tin; giáo viên trường cấp 2 Đức Thắng huyện Hiệp Hoà;
Đời thứ 12. ông Ngô Quang Hiếu, con ông Ngô Quang Toản.
Sinh năm 1979, tốt nghiệp cao đẳng in Hà Nội; Đại học văn hoá; Công tác tại Trung tâm tính toán bắc Giang.

NHÁNH HAI
Cụ Ngô Văn Lẫm, con Cụ Ngô Văn Tích

Đời thứ 10. Cụ Ngô Văn Lẫm, Con cụ Ngô Văn Tích. Mất ngày 25/7 Mộ tại gia.
Cụ bà Ngô Thị Sửu, sinh năm 1918. 
Hai cụ trước 1945 sinh sống ở Thôn Đa Hội, sau lập ấp mới ở đồi Thắng Lợi xá Đức Thắng.
Hai cụ sinh được 9 con trai 4 con gái, trong đó 3 con rtrai liệt sỹ. Cụ là mẹ VN anh hung.
11.1 Ngô Thị Gái
11.2 Ngô Văn  Đồng
11.3 Ngô Thị Nhỡ
11.4 Ngô Thị Hảo
11.5 Ngô Công Hạng
11.6 Ngô Thị Nhất
11.7 Ngô Thị Định
11.8 Ngô Thị Lợi
11.9 Ngô Thị lộc
11.10 Ngô Thị Tám
11.11 Ngô Thị Chín
11.12 Ngô Thị Hoa
11.13 Ngô Thị Thái

Đời thứ 11. Ông Ngô Văn Đồng, Con cụ Ngô Văn Lẫm.
--> Read more..

..Steps


Flag Counter