Thursday, February 5, 2015

Lời tựa

Người xưa nói "chim có tổ, người có tông". Mỗi người sinh ra ai mà chẳng có cội nguồn tổ tông, như dòng sông, con suối đều có ngọn nguồn của nó. Nếu như lịch sử của một dân tộc thể hiện qua những trang chính sử, thì sự hưng vong của một dòng họ, một gia tộc, có thể thấy được qua từng trang của gia phả.

Dòng họ Ngô Vùng Tây Nam huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang xuất phát nguồn từ cụ thuỷ tổ Ngô Công Vinh, từ Thọ Xuân, Thanh Hoá đến lập nghiệp từ thế kỷ thứ XV. 

Trải qua các thăng trầm của lịch sử, dòng họ đã chia thành nhiều ngành, chi phái. Mỗi ngành, chi phái đều có gia phả riêng.


Bản gia phả này của tiểu chi họ Ngô ở Thôn Đa Hội xã Hợp Thịnh và Thôn Hà Nội xã Đại Thành huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

..Steps


Flag Counter